Judo

Kinder ab 8 Jahre

Montag 17:30-19:30 Uhr Kirchfeldhalle
J. Hermann (2. Dan), T. Jablonski (1. Kyu)

Kinder ab 5 Jahre

Dienstag 15:30-16:15 Uhr Kirchfeldhalle
K. Gilbert (5. Dan)

Kinder ab 7 Jahre

Dienstag 16:15-17:30 Uhr Kirchfeldhalle
F. Birk (2. Dan), K. Gilbert (5. Dan)

Kinder ab 8 Jahre

Dienstag 17:30-18:45 Uhr Kirchfeldhalle
K. Gilbert (5. Dan)

Judokas ab 7. Kyu/ Wettkampftraining

Mittwoch 17:30-19:00 Uhr Kirchfeldhalle
K. Gilbert (5. Dan) nach Absprache

Judokas ab 8 Jahre/ Wettkampftraining

Freitag 16:00-18:00 Uhr Kirchfeldhalle
K. Gilbert (5. Dan)